J U S T    W A I T
Vui lòng chờ...

Golden Mind JSC - Công ty cổ phần Tư Duy Vàng

Event lighting GCT_1 GCT_2 wedding photo

CONTACT/ Liên hệ

K63/4 Lê Văn Long

Quận Hải Châu,TP. Đà Nẵng

Vietnam


+84905 530 532

vanminh@tuduyvang.com

Services/ Các dịch vụ

- Website design/ Thiết kế Website

- Advertising/ Quảng cáo thương mại

- Events/ Tổ chức sự kiện

- Camera system/ Hệ thống camera


More About Us/ Tìm hiểu thêm

Golden Mind JSC/ Công ty CP TƯ DUY VÀNG

Tax code/ MS Thuế: 0400657470